Junihimmel

Hellre följa svalans flykt än nätets undanflykter.

Fler aforismer:

[tags]aforism, aforismer, filosofi. himmel, bild, bilder, foto, fotografier[/tags]och på Intressant