Mäns våld mot kvinnor är inget kvinnoproblem. Nej, det är ett mansproblem. Det är med få undantag män som slår sina kvinnor eller fd kvinnor. Och det är hög tid att ni män själva sätter ner foten och hjälper till att tillvarata kvinnors mänskliga rättigheter. För det är det det är. Det är en mänsklig rättighet att slippa bli slagen, våldtagen, förföljd, misshandlad, hotat eller torterad.

Idag, de 25 november, är FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor. En bra dag att sätta stopp och ringa polisen när du hör grannen slå sin fru. Att säga ifrån när kompisarna kallar tjejerna i skolan för horor. Och är det du själv som slår, ring nu på en gång och sök hjälp!

Det är du som är man som kan se till att stoppa detta mansproblem. OK?

[tags]FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor, kvinnovåld, våld mot kvinnor, våld, misshandel, våldtäkt, hot, förföljelse[/tags]Intressant?