Flykt

Foto: Iréne S Räisänen

Flykt

Bättre följa svalans flykt

än nätets undanflykter.

 

© Iréne Svensson Räisänen

Läs fler av mina dikter!