hösten på tröskeln

viftar undan sommaren

tackar för senast

 

© Iréne S Räisänen

Fler av mina dikter

Mina diktsamlingar

 

Avlösning ÄR SKRIVET PÅ VERSMÅTTET HAIKU.