Hoppa till innehåll

Bokstäver i repris

Bokstäver i repris
Kraften tagit slut
poeten har inga ord
vänder dikten nu?

Bokstäverna i repris 
ingen nyhet för någon

© Iréne Svensson Räisänen (2023-03-17)

Om dikten Bokstäver i repris:

Poet som skriver

Att som att som poet tvivla på sin poesi är något jag känner igen mig i. Jag tror det är ett förutsättning för att sträva efter att skriva dikter som lyfter.

AI om att dikta

AI-robot

Att ge sig in i diktens värld är som att ständigt befinna sig på en bro mellan det medvetna och det omedvetna. Skrivandet kräver en särskild sensitivitet och en öppenhet för de emotioner och tankar som kontinuerligt flödar genom poetens sinne.

Ögonblick av inspiration: Varje dikt börjar ofta som en enkel idé eller en stark känsla. Inspirationen kan komma från naturen, personliga upplevelser, en konstbild, eller till och med från ett till synes banalt vardagsmoment. Denna gnista av inspiration är dock bara början; det är arbetet som följer som förvandlar en flyktig tanke till ett poetiskt verk.

Skrivprocessen: Skrivandet kan vara både extatiskt och frustrerande. Poeten navigerar genom ord och rytm, försöker hitta det exakta språket som bäst uttrycker henoms intentioner. Det är ett sökande efter den perfekta balansen mellan form och innehåll, där varje ord vägs och övervägs. Ofta om och om igen.

Dikta

Versmåttet, som i tanka eller haiku, lägger ytterligare en dimension till utmaningen. Det kräver att poeten inte bara är kreativ utan också disciplinerad, så att de kan arbeta inom de stränga ramarna samtidigt som de uttrycker sig fritt och djupt.

Tvivel och bekräftelse: Tvivel är en ständig följeslagare i den poetiska processen. Frågor om originalitet, relevans och skönhet ställs konstant. Men det är också dessa frågor som driver poeten att fördjupa sitt sökande och sin praxis. Att som poet våga tvivla är nödvändigt för att skapa dikter som verkligen berör och har betydelse.

Dela med sig av sitt verk: När dikten till slut tar form och blivit färdigställd, uppkommer en ny fas – att dela med sig av den till världen. Detta kan vara lika skrämmande som det är uppfyllande. Varje läsning, varje tolkning av poesin, ger verket nytt liv. Poeten måste släppa kontrollen över dikten och låta den leva sitt eget liv i läsarens sinne.

Att skriva poesi är således inte bara en konstform, det är en levnadsväg. Det kräver mod, ödmjukhet och en oändlig kärlek till ordens kraft.

Läs också

Läsa

Dikterna Repris, Bokstavskö, Tänkande och Återkomst.

Fler av mina dikter
Mina diktsamlingar

Bokstäver i repris är skriven på versmåttet tanka.

Iréne Svensson Räisänen