Tillsammans

Av alla dagar
alla platser
människor

mina ögon mötte dina
och slog följe
år har lagts till år

just där
just då
just du

planeterna stod rätt
stjärnorna exploderade
och gudarna log

idag tackar jag
för varje dag
vi vaknar tillsammans

© Iréne Svensson Räisänen

ps. Den här dikten skrev jag till Tuulikki, min fru, då vi firade 25 år sedan vi möttes första gången. Vilket inföll den 9 augusti 2009.

[tags]dikt, dikter, lyrik, poesi, kärleksdikt, kärleksdikter, kärlek, jubileum, årsdag[/tags]och Intressant