Orden på skärmen
vingliga som skidspåren
sjunde boken nu.
 

© Iréne Svensson Räisänen

Fler av mina dikter
Mina diktsamlingar

 

Författande är skrivet PÅ VERSMÅTTET haiku.