Frågan och svaret

Foto: Tuulikki Räisänen

Frågan och svaret

 

Kärleken är svaret

säger den som allting vet.

Men vad är frågan?

 

© Iréne Svensson Räisänen