Poeten sår frön

dikten växer och mognar

läsaren skördar

 

© Iréne Svensson Räisänen

Fler av mina dikter

Mina diktsamlingar

 

Hantverket ÄR PÅ VERSMÅTTET HAIKU.