Kub på kub på kub.

Svar på livets gåta?

Nej, fröjd för öga.

 

© Text och bild: Iréne S Räisänen

Höstfröjd är en haiku

Fler dikter

Mina diktsamlingar

Släck inte elden – 53, haiku, tanka och andra fåradingar