Dröm

Dröm

Dröm

Utanför bilden
väntar inte Samarkand.
Dröm vidare, älskade!

© Text och bild: Iréne Svensson Räisänen

Intressant?