Ingen roman

Foto: Iréne S Räisänen

Ingen roman

Det jag trodde var ett färdigt hus
inredda rum att flytta in i
inget annat än byggställningar

Vem kan jag klaga hos?
Arkitekten och byggherren är jag
Varje tegelsten bär mitt blod
de ihåliga väggarna mina minnen
buktande golvbrädorna är mitt liv

© Iréne S Räisänen

Fler av mina dikter

Mina diktsamlingar