böckerna i bokhyllan
byter recept
och sitter barnvakt
bokstäverna flyger
genom rummet
jag håller ut
min hand
blundar, fångar
tillräckligt många
för att skriva
denna dikt

© Iréne Svensson Räisänen
Publicerad i Revansch 2006

Fler av mina dikter

Mina diktsamlingar

Inspiration – metadikt

Uppdaterad med SEO och illustration den 13 december 2017