Jante gör sig inte besvär

Illustration: Iréne S Räisänen

Jante gör sig inte besvär

 

Armarna vilar

löpskorna, segrarna

glänser på hyllan

 

© Iréne Svensson Räisänen

Läs fler av mina dikter!