Jorden har feber
upp, tö och ishalka, ner
klimatet hämnas
 
© Iréne S Räisänen
 

Fler av mina dikter

Mina diktsamlingar

 
Januari 2019 är en haiku.