Kön spelar roll

Kön spelar roll

Kön viktigare
än var våldsverkaren fötts
mansrollens problem

© Iréne Svensson Räisänen

Fler dikter

Mina diktsamlingar