En och en, alla
tillsammans för jämlikhet
kampen fortsätter
 

© Iréne Svensson Räisänen

Fler av mina dikter
Mina diktsamlingar

 

Kvinnodagen 2019 är skrivet PÅ VERSMÅTTET haiku.