Livboj

Foto: Iréne S Räisänen

Livboj

 

Ankrad långt från land

ännu dröjer höststormen

livets sjunde våg

 

© Iréne Svensson Räisänen