Livscykel

Foto: Iréne S Räisänen

Livscykel

 

Bladet slår ut just

sträcker sig mot solljuset

förgängligheten


© Iréne Svensson Räisänen

Fler dikter!