Orädd

Foto: Iréne S Räisänen

Orädd

 

Köld och halka i

Sveriges avlånga land

koltrasten orädd

 

© Iréne Svensson Räisänen

Fler dikter!