Paris 11 januari 2015

Illustration: Iréne S Räisänen

Paris 11 januari 2015

 

Friheten är skör

återerövras just nu

pennan slår svärdet

© Iréne Svensson Räisänen

Je suis Charlie

Fler dikter