Påsk

Döden och livet
sluter cirkeln, börjar om
alltid hand i hand

synden sonad, förlåten
kretsloppet byter riktning

© Iréne Svensson Räisänen

Fler dikter
Släck inte elden – 53 haiku, tanka och andra fåradingar