Scenvana

Foto: Iréne S Räisänen

Scenvana

 

Ingen blyg viol

nej, hon står mitt på scen

repliken är glömd

 

© Iréne Svensson Räisänen

Läs fler av mina dikter!