September

Foto: Iréne S Räisänen

September

 

Minns i september

hettan, baden, skogsbranden

nu är allt som är

 

© Iréne Svensson Räisänen

Fler av mina dikter

Haiku