Upprättelse

Foto: Iréne S Räisänen

Upprättelse

 

Kvinnorna generationer tillbaka

se deras röster lyfta gravstenen

hör klagosångerna sjunga dörren öppen

 

Se din mor, din syster, din dotter

öppna dina ögon för kvinnan du älskade

som du lät mura in bakom skammens murar

 

Sjung, dansa kvinnorna till dig

lägg ditt huvud i deras knä

och blås under deras ouppfyllda drömmar

 

© Iréne Svensson Räisänen

Läs fler av mina dikter!