Löften står på rad

kräftor, strömming och skördar

procenten avgör

 

 

© Iréne S Räisänen

Fler av mina dikter

Mina diktsamlingar

 

Valtider ÄR SKRIVET PÅ VERSMÅTTET HAIKU.