Ord; mänskliga krav
öppnade upp, rörde om i tystnaden
lade missundsamheten på offeraltaret

och okunskapen blottade
sina vassa tänder

Guds avbild uttalade dödsdomen:
Tystnad i utbyte mot mitt liv
Strupen uppskuren
av yttrandefrihetens vassa egg

© Iréne Svensson Räisänen
Tidigare publicerad i ”Kommunala Poeter”