Diktvideon Yttrandefrihet har jag gjort av min dikt med samma namn. Videon är för YouTube.

Yttrandefrihet – diktvideo av poeten Iréne Svensson Räisänen

Jag skrev dikten 2005 till Kommunala Poeter. Den kom till efter att jag bloggat om HBTQ-frågor och främlingsfientlighet och fick ta mot dödshot i kommentarerna.

Jag läser min dikt och du kan läsa texten.

 

Diktvideon Yttrandefrihet ÄR EN VIDEO.

Fler video