Evolutionen 1911

Evolutionen 1911

Målningen här ovanför skulle kunna vara graffiti målat på 2010-talet, eller hur?

Att svenska konstnären Hilma af Klint (1862–1944) var före sin tid slår mig gång på gång när jag vandrar runt bland hennes 230 verk på Moderna museet. Och det var hon medveten om. Hon visade inte en enda av sina 1000 abstrakta målningar då hon inte trodde att hennes samtid var redo för det. Dessutom skrev hon in i sitt testamente att målningarna inte skulle få ställas ut förrän 20 år efter sin tid. Tyvärr föll hon i glömska och det skulle dröja fram till 1986 innan världen fick se hennes gåtfulla verk.

Den tio stora

Ingår i De tio stora (1907)

Evolutionen

Ingår i serien Evolutionen (1908)

Konstnären var stark påverkad av teosofi, antroposofi och spiritism. Hon ansåg att hennes hand styrdes av det gudomliga. Och hon visste ofta inte själv vad hennes bilder föreställde.

Duvan

Ingår i serien Duvan (1915)

Svanen

Ingår i serien Svanen (1915)

Altartavla

Ingår i serien Altarbilder (1915)

Återupptäckten av Hilma af Klints abstrakta målningar har skrivit om konsthistorien. Hon var flera år före tex Kandinsky, Malevitj och Mondrian. Hennes bilder är fulla av symboler, ord och bokstäver. Hela hennes konstnärliga gärning gick ut på att förmedla dom budskap hon tog mot om existentiella frågor.

För mig var det en stor upplevelse att få se hela af Klinst produktion. Jag har tidigare sett serien Svanen på Södertälje konsthall och det väckte min nyfikenhet. Du har fram  26 maj 2013  att se utställningen. Du vill inte missa den!
***********

Intressant?