SkrivarSidans medlemsantologi Revansch 2010

SkrivarSidans medlemsantologi Revansch 2010

Nu har vi fått det första provtrycket av medlemsantologin Revansch 2010. Snygg, eller hur?

Vad jag sett hittills så behövs inte mycket korrigeras. Antologin kommer som planerat att läggas ut för försäljning via Lulu.com i höst.

Medverka i Revansch 2012!

[tags]Revansch 2010, SkrivarSidan, antologi, bok, böcker, litteratur[/tags]och på Intressant