Vi har fri abort i Sverige, vilket jag tycker är som det ska. Men att göra abort för att det är en flicka och inte en pojke är inte OK. Båda könen är lika värd i vårt land och då ska det inte heller gå att välja bort ett barn för att det är av ”fel” kön.

Avgörande för en kvinna ska vara om hon klarar av att ta hand barnet eller inte. Om hon är frisk nog att föda barnet eller om hon blivit med barn mot sin vilja t ex genom en våldtäkt. En abort bör aldrig vara en preventivmetod. Det finns idag bra sätt att skydda sig och dagen-efter-piller så ingen borde bli gravid mot sin vilja.

Men det är alltid kvinnan som själv ska bestämma och hon ska inte behöva få sina skäl granskade eller prövade av någon.

Ett sätt att hindra någon från att göra abort på grund av könet skulle kunna vara att kvinnor inte förrän gränsen för abort får veta vilket kön barnet har. Fast det är kanske inte möjligt pga av medicinska orsaker…

[tags]abort, aborter, gravid, graviditet, barn, kön, jämställdhet, samhälle, medicin[/tags]och Intressant