Mina texter

Nya och gamla texter

Dikter

Noveller

Recensioner

Många av mina texterna är publicerade i diktsamlingar, antologier, tidskrifter och tidningar. OBS! Vill du använda en av mina texter? Fråga om lov!