Kyrkomötet har just röstat ja till en välsignelseakt för registrerade par med 160 röster för och 81 mot. Bra att det inte blev ett nej, men jag hade hellre sett att homosexuella också ska få vigas i kyrkan. Att äktenskapet skulle bli könsneutralt.

Jag är trött på den fortsatta särbehandlingen och tycker det är dags att på alla områden likställa homo- och heterosexuell samlevnad. Därför är jag kluven till kyrkans välsignelseakt. Det verkar mer vara en kompromiss för att kyrkan ska få behålla den heterosexuella vigselns legitimitet.

När jag 1995 ingick registrerat partnerskap kändes det som en stor seger för mig personligen och gaysamhället i stort. Att jag idag fått möjligheten att få mitt äktenskap välsignat känns som ett steg bakåt.