Självklart är det viktigt att ha ett arbete, en försörjning, men har du inte hälsan spelar det ingen roll. Det hjälper inte att ”tvinga” människor som inte är friska tillbaka till arbetet eller att söka arbete. För blir det omöjligt att vara sjukskriven pga av att du inte kan försörja dig eller din familj då ersättningsnivån i sjukförsäkringen sänks eller du inte längre får vara sjukskriven har människor inget att välja på.

Dessutom har jag fortfarande inte förstått hur en sjuk eller skadad människa ska kunna få ett arbete på den vita arbetsmarknaden. Idag är tempot så högt på dom flesta arbetsplatser pga av nedskärningar av arbetskraften och andra effektiviseringar att du måste vara 100 procent frisk för att klara av det. Allt för att höja vinsten för att tillfredställa aktieägarna.

Regeringen framhärdar i att förutsätta att människor är lata och inte vill jobba. Annars skulle dom inte fortsätta att skära i det trygghetssystem som är till för att fånga upp dom som är beroende av andras solidaritet, din och min. Maskorna i nätet blir bara större och större.

En försörjning i form av arbete är för dom allra flesta viktigt men regeringen åtgärder för att sänka arbetslösheten får inte ske på bekostnad av sjuka, förtidspensionärer, handikappade och andra som behöver ekonomiskt stöd från samhället!

Och den som är sjuk vet att hälsan är viktigast när allt kommer omkring…

[tags]hälsa, arbete, politik, sjukförsäkring, regeringen, fredrik reinfeldt, samhälle, socialförsäkringar, sjukskrivningar, välfärd, solidaritet, trygghetssytem[/tags] och på Intressant.