Så kom då kyrkans svar på om det ska bli ett könsneutralt äktenskap. ”ÄKTENSKAP OCH PARTNERSKAP är `likvärdiga samlevnadsformer` ”. Men själva begreppet ”äktenskap” ska bara få användas av heterosexuella par. Och just detta undantag gör mig ledsen för jag vill inte ha ännu ett b-äktenskap. Det räcker så bra med ”partnerskap”…

Men visst förstår jag att det är en eftergift för att kyrkan ska få majoritet för ett samkönat äktenskap. Se redan här blir det svårt med språkbruket, ska jag skriva äktenskap inom citattecken, eller? Samtidigt är jag glad att kyrkan äntligen väljer att inte göra skillnad på kärlek och kärlek. För det är ju vad det handlar om, synen på kärlek och om viss kärlek är sämre eller bättre än annan.

Och vad jag förstår av ärkebiskop Anders Wejryd så pågår det fortfarande en diskussion om det ska bli så att begreppet äktenskap också ska inbegripa samkönade par som gifter sig i kyrkan.

[tags]hbt, svenska kyrkan, äktenskap, homosexualitet, homofobi, gay, homosexuella, könsneutrala äktenskap, bevara äktenskapet, politik, samhälle[/tags] och på Intressant.