Dikta med bokstavsrim

Skriv en dikt som bygger på bokstavsrim om september, kyla, dimma, budget eller bokmässa.

Högst sju strofer med tre rader i varje.

 

***********

Intressant?