Hora, Dåre och Martyr
Omslagsbild: Tuulikki Räisänen
Design: Sara Berlekom, Xoda

Idag lämnade jag dom tryckfärdiga pdf-filerna till min diktsamling ”Hora, Dåre och Martyr” till tryckeriet. Upplagan blir unik då vi endast trycker upp 200 exemplar. Varför så några kanske du undrar? Främst för att den redan gavs ut som ebok av Serum 1999 och därför redan nått många läsare men också för att det är dyrt att trycka. Som kulturarbetare är jag alltid klämd mellan min kreativititet och ambition och å andra sidan den ekonomiska verkligheten.

Att jag alls släpper diktsamlingen som tryckt beror på att många frågat efter det och att jag inbillar mig att den på så sätt kommer att nå en ny publik. Hur det blir med det får vi se när den kommer att finnas för försäljning i början av april.

Jag kommer självfallet att meddela här så fort du kan köpa ett ex. av denna unika utgåva!

[tags]manus, skriv, skriva, skrivande, författande, författa, diktsamlingar, diktsamling, förlag, böcker, litteratur, kultur[/tags] och på Intressant.