Skrivövning

Skriv en orimmad dikt där varje strof börjar med Jag är, högst sex strofer och sex rader i varje. Skriv sedan en dikt där varje strof börjar Jag är inte med samma antal strofer och rader. Till sist skriver du en dikt där du blandar stroferna från dem du just skrivit, antalet strofer, högst sex strofer och sex rader i varje.

[tags]skrivövning, skrivövningar, komma igång, dikta, skrivtips, skriv, skriva, skrivande, författande[/tags]och Intressant