Inspiration är oftast hårt slit

Inspiration är oftast hårt slit

Inspiration är oftast hårt slit

Inspiration är oftast hårt slit. Många, särskilt nya författare sitter och väntar på att inspirationen, flytet, ska rinna till. Ibland har de tur och drabbas av denna angenäma upplevelse och skriver en dikt eller två. Dessa anses då så heliga att de inte får bearbetas fast det oftast behövs. En rätt tråkig inställning enligt mitt sätt att se på saken. Varför inte se texten som en första kladd som bara kan bli bättre.

Läs mer

Ta och ge kritik

Ta och ge kritik

Ta och ge kritik

Ta och ge kritik. Ska genast erkänna att jag tidigare haft svårt för att ta kritik. Jag har tagit den personligt och blivit sårad djupt i mitt innersta. Typiskt kvinnligt skulle kanske någon säga. Många anser att kvinnor inte kan ta kritik på rätt sätt. Min erfarenhet som kurs- och cirkelledare säger mig att män inte är ett dugg bättre.

När jag började skiva fick jag snabbt lära mig att både ge och ta kritik. Mycket av tiden på kurser och i cirklar går åt till att läsa varandras texter, säga vad man tycker är bra och hur man kan ändra det som är mindre bra. Konstruktiv kritik med andra ord. Det är den som hjälper och inte stjälper.

Kritik som bara går ut på att ta ner en människa eller text leder nästan aldrig till en förändring till det bättre. Den som kritiseras kommer i försvarsställning och kan inte ta till sig det man säger.

Läs mer

Pin It on Pinterest