Rimflätning är ett skrivtips i videoform av mig, poeten Iréne Svensson Räisänen, där jag försöker reda ut hur slutrimmen i en dikt anges i till exempel olika versmått.

Rimflätning ett skrivtips av poeten Iréne Svensson Räisänen

Du har väl inte missat min YouTube-kanal Min plats bland orden? Där lägger jag upp skrivtips, annat som rör skrivandet och mina diktvideor. Prenumerera på kanalen så missar du inte nästa video.

Videon är gjord för YouTube.

 

Rimflätning ÄR EN YOUTUBEVIDEO.

Fler video