Dialog mellan vintern och solen

Skriv en dialog mellan vintern och solen, ljuset och mörkret, havet och himlen, Elvis och Madonna, marknaden och Jesus.

Dialog består inte enbart av repliker utan också av inre dialog dvs tankar och reaktioner på det som sägs och händer. Dessutom bör personerna agera på ett sätt som för handlingen framåt.

Högst 2 500 tecken inklusive mellanslag.

 

Intressant?