Skriv en rimmad dikt om Halloween

Skriv en rimmad dikt om halloween, alla helgonen dag, frost, första snön eller arbetslöshet.

Högst fem strofer med sex rader i varje med rimflätningen ababab.

 

***********

Intressant?