Ställ klockan och skriv

Skriv en fantasifull och skruvad prosatext om ett av följande ämnen:

  • När jag besökte månen
  • När jag nedsteg till helvetet
  • När jag reste bakåt i tiden till 1700-talet
  • När jag besökte mina barnbarnbarnbarnbarn
  • När jag deltog i Jesus sista måltid

Högst 6 500 tecken inklusive mellanslag.

[tags]skrivövningar, skrivtips, skrivövning, fantasifull, skruvad, prosatext, skriv, skriva, skrivande, författande[/tags]och på Intressant