Shakespeare skrev ofta på blankvers, t ex Hamlets berömda monolog:

Att va/ra el/ler in/te va/ra det/ är frå/gan.

To be, or not to be, that is the question;
Whether ’tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous Fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them: to die to sleep

Blankversen är femtaktig orimmad jambisk vers dvs varje rad innehåller fem betoningar.

Jag tror det är ett perfekt versmått för att beskriva våra känslor för Vinter-OS och dom svenska medaljerna. Antar du utmaningen, skriv en kommentar!

Fler bloggar om Skrivande, Dikter, Lyrik , Poesi och Rim.