Byt berättarperspektiv

Berättarperspektivet i en text är viktigt. Hoppar du in i ett annat huvud i din berättelse kan det ge helt olika resultat. Ta en av dina skrivna texter eller skriv en ny och byt berättare och skriv om texten på nytt.

Fler skrivövningar!