Dialog

Skriv en prosadialog mellan Jesus och Tomten.

Tänk på att dialog inte enbart består av tal utan också av inre dialog dvs tankar och reaktioner på vad som sägs. Och att de ska agera medan de pratar!

Högst 4 500 tecken inklusive mellanslag.

[tags]skrivövningar, skrivtips, skrivövning, dialog, dialoger, Jesus, tomten, skriv, skriva, skrivande, författande[/tags]och Intressant