Nu under sommaren när det förhoppningsvis finns lite mer tid över är det dags att skriva en längre dikt. Den ska bestå av minst 10 haiku och högst 30 stycken. Skriv om juli, sommaren, ledighet, naturen, orten du befinner dig på, landet du semestrar i, camping, din sommarstuga, sommaren på balkongen eller i lägenheten, ensamhet, längtan eller valfritt ämne.

[tags]skrivövning, skrivande, skriv, författande, dikter, dikt[/tags] och på Intressant.