Dikt från svårt till positivt

Skriv en orimmad dikt om en svår upplevelse i ditt liv som mynnar ut i en positiv upplevelse senare i livet. Tänk på att dikten inte ska vara privat utan allmängiltig!

Skriv inte i jagform utan i tredje person och imperfekt.

Högst tre strofer med sju rader i varje.

 

Intressant?