Skriv en fornyrdislag om mars, vardagsmod eller framtiden på högst tre strofer. Fornyrdislag är ett gammalt isländskt versmått som består av åttradiga strofer med två betoningar på varje rad, antalet obetonade kan växla. Kan innehålla alliterationer som håller ihop raderna. Dela gärna med dig av dina fornyrdislag!

Exempel:

Hören mig alla
heliga släkten
större och smärre
söner av Heimdall;
du vill ju, Valfader,
att väl jag täljer
forntida sägner,
de första, jag minnes

Ur Völuspa

Fler bloggar om Skrivande och Författande .