Gestaltning

En av nycklarna till att skriva prosa är gestaltning dvs visa istället för att informera/berätta. Med övning förbättrar du både person- och miljögestaltning. Mer info!

Gestalta en februaridag, vårvinter, ilska, glädje eller uppror.

Högst 1 rad eller 15 ord.

[tags]skrivövningar, skrivtips, skrivövning, gestaltning, persongestaltning, miljögestaltning skriv, skriva, skrivande, författande[/tags] Intressant?